Torrefactie maakt effectieve verwaarding biomassa mogelijk

Biomassa bewerken tot hoogwaardige brandstof of grondstof is een veelbelovend alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Naast energiegewassen zoals wilg, switchgrass en miscanthus lenen zich ook reststromen uit de landbouw of bosbouw – zoals stro of palmolieresiduen – en zelfs mengvormen van fossiele en niet-fossiele reststromen – zoals RDF – ervoor om te worden bewerkt.
Maar er zijn tal van uitdagingen. De biomassa bevat te veel vocht, heeft een lage energiedichtheid, laat zich lastig vermalen door taaie vezels en laat zich moeilijk op- of overslaan doordat hij rot en broeit.

Biomassabrandstof

Deze problemen zijn te ondervangen door torrefactie: een voorbehandelingstechnologie die de eigenschappen van biomassa verbetert. Tijdens torrefactie wordt biomassa in een zuurstofvrije omgeving verhit tot een temperatuur van 250-320 °C. De behandeling maakt de biomassa bros, minder vochtig en waterafstotend. Na torrefactie kan de biomassa worden gepelletiseerd. Dat levert een vaste biomassabrandstof op, die door zijn grotere massa- en energiedichtheid goed te verwerken is. De pellets zijn geschikt voor op- en overslag, laten zich makkelijk transporteren, zijn goed te vermalen en kunnen meegestookt worden in een kolencentrale. Ook kunnen ze worden ingevoerd in andere conversieprocessen, zoals vergassing voor de productie van chemicaliën, transportbrandstoffen, elektriciteit of warmte.

Feedstockanalyse

De technologie voor torrefactie nadert volwassenheid en wordt steeds interessanter voor commerciële toepassing. ECN is een van de pioniers in torrefactietechnologie en feedstockanalyse en ondersteunt bedrijven met uitgebreide expertise, proefopstellingen, analyse- en testfaciliteiten.

Wat wij voor u kunnen betekenen

  • Is uw bedrijf actief in biomassaverwerking en zoekt u een partner om torrefactietechnologie of -apparatuur verder te ontwikkelen? ECN kan uw partner zijn, met state-of-the art expertise en infrastructuur.
  • Wilt u weten of uw reststromen geschikt zijn voor verwaarding via torrefactie? ECN voert voor u een feedstockanalyse uit.
  • Wilt u weten wat in uw bedrijfsvoering de mogelijkheden zijn van getorreficeerde biomassa als brandstof? ECN kan u adviseren.

Bert Rietveld bespreekt graag met u de mogelijkheden.

Bel hem op 06-53292766.