Kennispraktijkcentrum voor marine innovatie op Texel

Op zee zijn er volop kansen om voedsel te produceren en grondstoffen te telen voor schone energie. Denk bijvoorbeeld aan viskwekerijen of aan zeewierfarms. Alleen is dit nog tamelijk onontgonnen terrein: onze kennis is onvoldoende ontwikkeld om rendabele product-marktcombinaties op te kunnen zetten. ECN wil daar, samen met het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) en andere partners, iets aan doen. Het consortium heeft de ambitie om op Texel een Centre of Excellence for Marine Innovation op te richten: een plek waar kennisinstellingen en ondernemers samen nieuwe technologieën ontwikkelen, om die later commercieel te exploiteren. Hiertoe ligt een subsidieaanvraag klaar voor het Waddenfonds.


De NIOZ-haven op Texel (foto Bureau Nu, Alkmaar)

Kansen voor MKB

Voor (startende) ondernemers op het gebied van onder meer schelpdierteelt, zeewierteelt, zeetuinbouw, biomassaconversie en ballastwaterbehandeling in de scheepvaart zal het centrum interessante mogelijkheden bieden. Het combineert immers een bijzondere locatie aan zee met de juiste expertise, apparatuur en de bijbehorende vergunningen. De MKB-bedrijven Hortimare, FeyeCon, Chainfood en Meromar zijn al bij de voorbereidingen betrokken.

Unieke locatie

Voordelen van de locatie op Texel zijn onder meer:
-    Aanwezigheid van het onderzoeksinstituut NIOZ, met 350 medewerkers
-    Beschikbaarheid van zeer schoon zeewater
-    Openbare haven- en kadefaciliteiten
-    High-tech chemische en biologische laboratoria
-    Ruimte voor testopstellingen op land
-    Huisvestingsmogelijkheden ter plekke

Wilt u uw kansen verkennen op zee? ECN’s Jip Lenstra vertelt u graag meer over het Centre of Excellence for Marine Innovation in oprichting. Bel hem op 088-5154339.