Global Energy Summit

ECN-COO Robert Kleiburg treedt op als spreker op de Global Energy Summit, die van 15 tot 17 januari 2013 wordt gehouden in Abu Dhabi. Doel van dit massale congres is om wereldleiders en topondernemers op het gebied van energietechnologie en energiebeleid bij elkaar te brengen en tot een gezamenlijke toekomstvisie op duurzame energie te komen.

De Golfstaten hebben plannen om hun olie-economie aan te vullen met duurzame energie-opties. Zij zijn volop bezig met het verkennen van de mogelijkheden en ECN is voor hen een interessante partner.