Energiebijbel benoemt het 'wat', nu nog het 'hoe'

Laten we zoeken naar synergie en verschillende problemen tegelijk aanpakken. Dat is de inspirerende boodschap van de Global Energy Assessment, een vuistdik rapport dat alle aspecten behandelt van de wereldenergievoorziening. Het wordt daarom ook wel de ‘energiebijbel’ genoemd. De GEA is tot stand gekomen dankzij de wereldwijde inzet van ongeveer 300 onderzoekers. Ook ECN-ers hebben bijgedragen en in september hebben ECN en PBL samen de Nederlandse lancering van de ‘energiebijbel’ georganiseerd.

Meer wegen naar Rome

In de aanloop naar 2050 staan ons vele uitdagingen te wachten: betaalbare energie voor de 9 miljard mensen die de wereld zullen bevolken, toegang voor de armsten tot moderne en schone vormen van energie, een acceptabel niveau van voorzieningszekerheid, de aanpak van luchtverontreiniging en – last but not least – de bestrijding van klimaatverandering. Een krachtige boodschap van GEA is dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Er valt dus iets te kiezen.

Kosten van keuzes

Wel hebben negatieve keuzes consequenties. Als bijvoorbeeld het afvangen en opslaan van CO2 terzijde wordt geschoven, of als we ervoor kiezen biomassa slechts beperkt in te zetten, lopen de kosten voor het halen van de doelen flink op. Verder draait de GEA er niet omheen dat de inspanningen die nodig zijn om de geformuleerde doelen te halen zeer fors zijn en dat maatregelen nodig zijn vanaf dag 1.

Onbeantwoorde vragen

De GEA levert veel antwoorden op de vraag wat er nodig is. Maar er blijven ook veel vragen onbeantwoord, vooral als het gaat om hoe dat vervolgens geregeld wordt.  Ik noem er een paar. Hoe ontstaat er een sense of urgency die energie-uitdagingen hoog op de agenda krijgt? Wordt er wel genoeg geïnvesteerd in energie-innovatie?  Zijn de belangen tussen voorvechters van hernieuwbare energie en diegenen die hun inkomen verdienen met fossiele energie niet te tegenstrijdig? Wie betaalt de upfront kosten van de energietransitie? Is het rapport te optimistisch over beleid? Stuk voor stuk zijn dit veelomvattende vragen.

Synergie voor energie

Velen zijn bezig om dit soort vragen op het gebied van energie te beantwoorden, zowel ondernemers als onderzoekers. Samen kunnen we voor de benodigde synergie zorgen. Het oplossen van energievragen is voor ECN core business. Honderden medewerkers zetten zich daar met veel geestdrift voor in. Doet u mee?

Remko Ybema is unitmanager Beleidsstudies bij ECN. Wilt u reageren op deze blog? Mail hem.