Lucht meten vanaf veerboot

Broeikasgassen die vanuit verschillende kleine bronnen in de lucht terecht komen, laten zich moeilijk meten. Daardoor is van bijvoorbeeld complex industriële installaties, havens, agrarische bedrijven of vuilstortplaatsen lastig vast te stellen in hoeverre ze het milieu belasten. ECN heeft uitgebreide expertise om de verspreiding in de lucht van zowel CO2 als andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas nauwkeurig te meten. Het maakt daarbij gebruik van gespecialiseerde meetapparatuur.

Europees luchtruim

ECN is actief als  coördinator van het INGOS-netwerk. Het stuurt daarin 34 instituten van 15 landen aan, om samen de uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen in het Europese luchtruim in kaart te brengen. De metingen van gassen als methaan (aardgas),  lachgas en een  grote set gehalogeneerde koolwaterstoffen vinden plaats vanaf bergtoppen, torens, schepen en vliegtuigen. Ten tijde van het lekkende gasplatform van Total voor de kust van Aberdeen voer bijvoorbeeld een gevoelige laserspectrometer van ECN mee in de mast van de King Seaways van veerbootmaatschappij DFDS, die vaart tussen IJmuiden en Newcastle. De verspreiding van de gaswolk over de Noordzee kon daarmee in kaart worden gebracht.


(Foto DFDS Seaways)

Onafhankelijk en nauwkeurig

Bedrijven die de hoeveelheid broeikasgassen die ze uitstoten onafhankelijk en nauwkeurig  willen laten bepalen, maar waarvoor het niet volstaat om een meter in een pijp te plaatsen, kunnen bij ECN wél  terecht. Met een ECN-rapportage kunnen zij zich bijvoorbeeld kwalificeren voor een ISO-audit, een negatief oordeel van een overheid weerleggen, of tegenover  hun klanten of partners aantonen dat ze vorderingen maken op het gebied van duurzaamheid.

Wilt u een onafhankelijke rapportage over emissies naar de lucht? Meetdeskundige Arjan Hensen kan die snel leveren. Bel hem op 06-10909979