Wind doet het beter dan men denkt!

Theo de Lange, manager windenergie

Hoe staat de windenergiesector er eigenlijk voor, nu het huidige kabinet heeft aangegeven dat offshore windenergie te duur is en dat er voorlopig geen nieuwe offshore windparken bij komen?  Nu, veel beter dan wel eens gedacht wordt. Enkele wapenfeiten.

  • De voorbereidingen voor de bouw van twee windparken van elk 300 MW, zo’n 55 kilometer ten noorden van Schiermonni-koog, zijn in volle gang. Eind augustus werd bekend dat het Duitse Bard zich als projectontwikkelaar heeft teruggetrokken. De aandelen zijn nu volledig in handen van twee Nederlandse partijen: Typhoon Capital en HVC.
  • De Nederlandse overheid zet sterk in op R&D voor offshore windenergie, om zo uiteindelijk de kostprijs te verlagen. Met financiële steun van de overheid wordt een R&D-programma uitgevoerd met een totale omvang van maar liefst 46 miljoen euro. Op de Noordzee loopt een grootschalig meteorologische meetprogramma.
  • Bedrijven zijn druk bezig met nieuwe offshore turbines: de 5 MW offshore turbine van XEMC-Darwind is begin september op het ECN-testveld officieel in gebruik genomen. Ook 2B-Energy is hard bezig en zal binnenkort een prototype bouwen.
  • De Nederlandse offshore-industrie is succesvol in binnen- en buitenland. Zo werd onlangs bekend dat Ballast Nedam de opdracht heeft verworven om voor ongeveer 250 miljoen euro  tachtig funderingen te ontwerpen, leveren en plaatsen voor het Duitse offshore windmolenpark  Butendiek.
  • De uitbreidingsplannen van zowel de testfaciliteit op gebied van windturbinebladen en materialen WMC (Wind turbine Materials and Construction) als ook het ECN-testveld krijgen gestaag vorm.
  • Last but not least: ECN timmert aan de weg met veelbelovende vernieuwingen. Informeer eens naar onze nieuwe software voor het berekenen van de onderhoudskosten van offshore windparken. Houd onze nieuwe software en services op gebied van aerodynamisch parkontwerp in de gaten en onze activiteiten op gebied van windturbineregelingen en drijvende offshore. Maar vergeet vooral ook onze offshore metingen niet….

Kortom, Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben met offshore windenergie uitstekende kansen in binnen- en buitenland. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat de discussie over nieuwe offshore windparken in Nederland (de zogeheten derde ronde van vergunningenuitgifte) binnenkort ook weer zal oplaaien. Waarom? Omdat steeds duidelijker wordt dat we als Nederland moeite zullen krijgen om de Europese doelstelling op gebied van duurzame energie te halen als er niet nog meer op offshore wind ingezet wordt. Dus misschien moeten we in Nederland toch alvast maar beginnen met het voorbereiden van de derde ronde…….?!