‘Verbod peertjes werkt niet’

Het in de ban doen van de gloeilamp zal het klimaat voorlopig niet helpen. Het heeft zelfs een averechts effect. Deze verrassende conclusie blijkt uit onderzoek van ECN. Spaarlampen hebben weliswaar minder elektriciteit nodig, maar ze geven ook minder warmte af dan gloeilampen. Consumenten compenseren dit effect door extra te stoken. Bovendien werkt het systeem van emissiehandel tot 2020 met vast ‘plafonds’ ofwel nomen voor maximale uitstoot. Dat leidt ertoe dat energie die in huishoudens bespaard wordt, in andere sectoren alsnog wordt opgebruikt.

Bron: De Volkskrant, 3 september 2011

Zo denkt Bert Daniëls erover. Hij werkt bij ECN Beleidsstudies en leverde de getallen waarop het Volkrantbericht is gebaseerd.

'Het Volkskrantbericht put uit een brief van ECN aan het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu, waarin het effect van het voorgenomen beleid voor verlaging van broeikasgassen wordt voorgerekend. Daarin krijgt de zogeheten Ecodesignrichtlijn – de richtlijn die door strengere eisen te stellen aan allerlei huishoudelijke en industriële apparatuur het energieverbruik in huishoudens wil terugdringen – inderdaad een minnetje. Een deel van de lezers concludeerde dat ECN een verbod op gloeilampen nutteloos vindt. Dat is beslist niet het geval. Op de lange termijn bespaart zo’n verbod wel degelijk energie en leidt het tot minder uitstoot van broeikasgassen. Het extra aardgasverbruik doordat er meer gestookt wordt is namelijk veel minder dan de energie die bespaard wordt. En dat maakt het makkelijker om na 2020 het plafond voor de emissiehandel verder omlaag te brengen zonder dat de CO2-prijs extra stijgt.

Consument

Voor de consument zijn zuinige apparaten en verlichting financieel dubbel voordelig. Een lager verbruik zorgt meteen al voor een lagere elektriciteitsrekening. Maar ook zorgt een lager elektriciteitsgebruik voor een wat lagere CO2-prijs in de emissiehandel. En die lagere CO2-prijs werkt weer door in de elektriciteitsprijs.'