‘Reisgids’ voor beleidsmakers

De weg kwijt in het land van de energietransitie? ECN komt met een reisgids voor beleidsmakers: Spoorzoeken en wegbereiden. Met deze gids willen we een antwoord geven op de vragen die ons niet gesteld worden’, zegt Marc Londo van ECN Beleidsstudies, die met Michiel Hekkenberg de gids heeft samengesteld. ‘Meestal komt een opdrachtgever bij ons voor een kwantitatieve analyse, om meer greep op een dossier te krijgen. Maar dit beleidsveld zit ingewikkeld in elkaar en er zijn nogal wat valkuilen waar je als beleidsmaker in kunt tuimelen. Soms verdwijnt bijvoorbeeld het oorspronkelijke doel van beleid uit zicht. Dan werken we de juiste oplossing uit voor het verkeerde probleem.’ De reisgids besteedt nu eens minder aandacht aan de cijfertjes, maar schetst de grote lijnen: wat speelt er rond bepaalde thema’s en waarmee moet je rekening houden om als beleidsmaker effectief richting te geven aan een overgang naar schonere energie?

Adviezen

De gids biedt inzicht en overzicht, geen pasklare oplossingen. Voor concretere adviezen kunnen beleidsmakers uiteraard ook bij ECN terecht. Londo:  ‘Bij Beleidsstudies dekken we zo’n beetje het hele energieveld; onze adviezen liggen soms op een heel strategisch niveau, maar we hebben ook veel kennis van de effecten van beleid in de praktijk. Vanuit dat inzicht kunnen we bijvoorbeeld ex ante impact assessments uitvoeren: aangeven wat in het totale energieveld de gewenste en ongewenste effecten van bepaald beleid zullen zijn. Zo voorkom je dat een maatregel al na een jaar weer moet worden ingetrokken, of dat je gedrag stimuleert dat je juist wilde ontmoedigen. Je geeft bijvoorbeeld fiscaal voordeel aan relatief zuinige grote auto’s en werkt daarmee in de hand dat mensen grote auto’s kopen in plaats van kleine, die minder energie kosten. We kunnen ook meedenken over de consistentie en houdbaarheid van een hele beleidsstrategie.  

Voor concrete adviezen zijn de experts van ECN inzetbaar. Voor algemene tips, waarschuwingen en wegwijzers stelt ECN de reisgids voor iedereen beschikbaar.

Bekijk Spoorzoeken en wegbereiden in PDF

Bestel Spoorzoeken en wegbereiden als boekje