Investeer in kerncentrales!

Vindt u dat Nederland in kerncentrales moet investeren?

Stemmen: 1363

 27.1% (369 stemmen)
Ja, want kernenergie is op dit moment de enige beschikbare technologie waarmee we grootschalig en betaalbaar elektriciteit kunnen opwekken met een gering CO2-uitstoot.

 23.3% (317 stemmen)
Ja, maar niet als overheid. Laat het bouwen van kerncentrales aan de markt over.

 20% (272 stemmen)
Nee, niet zo lang er geen definitieve veilige eindbestemming voor het kernafval is.

 29.7% (405 stemmen)
Nee, want investeringen in kernenergie zetten een rem op het verder ontwikkelen van hernieuwbare energie.

 

Lees een rapport van ECN over de effecten van nieuwe kernenergiecentrales.