‘CO2 hergebruiken, brandstof uit de lucht halen’

Het is relatief makkelijk om flessen en papier te recyclen voor een schoner milieu. Was het maar net zo eenvoudig om het schadelijke CO2 waarmee we nu massaal de lucht vervuilen op een nuttige manier te hergebruiken.  Zo ver zijn we nog niet, maar het is de moeite waard om te investeren in onderzoek, stellen mensen van de Universiteit van Sheffield en het Energieonderzoek Centrum Nederland. Op den duur zou het heel interessant kunnen zijn om auto’s te laten rijden op een transportbrandstof die is gemaakt uit afgevangen CO2, in plaats van de CO2 ondergronds op te slaan. Bron: National Geographic.com

Zo denkt Heleen de Coninck, programmaleider internationaal energie- en klimaatbeleid bij Beleidsstudies (en van achtergrond scheikundige), erover:

De genoemde studie, waaraan Daan Jansen, Hans Reith en ikzelf hebben meegewerkt, roept een aantal vragen op die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Is hergebruik van CO2 echt een alternatief voor geologische opslag ondergronds? Sommigen zeggen volmondig ja; volgens hen laten we nu mogelijkheden liggen om CO2 te hergebruiken. Anderen zeggen dat het potentieel zo klein is dat het niet eens de moeite van het onderzoeken waard is.

Het klinkt overtuigend als een chemicus zegt dat CO2 een inert molecuul is dat niet gemakkelijk reageert en dus niet kan worden hergebruikt. Aan de andere kant is CO2 een grondstof in sommige industrieën en zijn er chemische processen denkbaar om er uiteindelijk brandstof van te maken. Direct brandstof uit de lucht halen, zoals National Geographic suggereert, klinkt mij echter als chemische onzin in de oren: CO2 is niet brandbaar. Van mineralisatie en algenteelt meldt ons rapport, terecht, dat je er nog niet zo veel over kan zeggen: het potentieel en de kosten hangen af van onzekere maar niet ondenkbare technologische doorbraken.

Dus alles bij elkaar: Persoonlijk ben ik er niet van overtuigd dat hergebruik van CO2 een belofte is, maar ik ben ook niet overtuigd van het tegendeel. En dat is voor een onderzoeker misschien wel een goede instelling. We zijn in een uitstekende positie om onafhankelijke analyses op het gebied van CO2-hergebruik te doen – en die zijn hard nodig!

Dit artikel is op 10 oktober aangepast.