Robert Kleiburg

Nederland in de top5 van kenniseconomieën in de wereld; toepasbare, innovatieve technologie en optimaal renderende (duurzame) energie: vanuit het topsectorenbeleid zijn dit belangrijke drivers voor bedrijven en industrie. Met het bedrijfsleven aan het roer van de vraagsturing naar onderzoek en toepassing. ECN zet zich actief in om haar kennis en technologie ten dienste te stellen van economie en maatschappij.

Het fiscale pakket voor innovatie voor bedrijven en industrie wordt uitgebreid: naast de bestaande WBSO en de Innovatiebox komen er twee nieuwe regelingen: de RDA en RDA+, ofwel Research en Development Aftrek. Nederland wil hiermee een prikkel geven voor binnen- en buitenlandse R&D investeringen.

ECN is actief betrokken bij de invulling van het topsectorenbeleid. We zijn lid van het Regieteam Energie, aanwezig bij alle voor ECN relevante innovatietafels en daarmee bij het opstellen van de verschillende innovatiecontracten die zullen worden afgesloten tussen bedrijfsleven, industrie en kennisorganisaties. Met name de topsectoren energie, chemie, en high tech systems en materials zijn voor ECN van belang. Om de komende jaren samen grote stappen te zetten in de technologieontwikkeling én de toepassing op het vlak van zon-pv, off shore wind, bio-energie, energiebesparing industrie, energiebesparing gebouwde omgeving, en smart grids.

Voor ECN zijn de behoefte en verwachtingen van bedrijven, zeker ook in de MKB-sector, de leidraad voor ons onderzoek en onze werkwijze. Hoe kunnen we u het beste van dienst zijn in de toepassing van duurzame energietechnologie, is de vraag die wij onze klanten zullen stellen. ECN staat daarbij niet alleen, maar werkt nauw samen met andere R&D-organisaties. Er vindt nauwe afstemming plaats met andere Europese energie R&D organisaties via de European Energy Research Alliance (EERA). Met de Europese roadmaps als leidraad en ‘industrial advisory commitees’ als onderdeel van de governance structuur. Zo hebben bedrijfsleven en industrie via ECN directe toegang tot een internationale R&D-infrastructuur. We zijn hierbij ook erg succesvol bij het aantrekken van Europees geld en kunnen zo een groter en breder onderzoeksprogramma uitvoeren samen met onze partners en klanten.

Welkom bij ECN!

Robert Kleiburg
COO