Groen gas kan door vergisting worden gewonnen uit natte biomassa, maar ook door vergassing uit sloophout en snoeiafval. Voor dit laatste heeft ECN de MILENA-technologie op laboratoriumschaal ontwikkeld. Om haar marktrijp te maken bouwt ECN samen met afvalbedrijf HVC een demo-installatie.

Lees meer over de MILENA-vergassingstechnologie

Het aandeel groen gas in onze energiemix kan fors stijgen, hiervoor zijn innovaties nodig. ECN zet met partners een Expertisecentrum Biomassavergassing op. Hier zijn apparatuur, een laboratorium, een experimenteerhal, de nodige vergunningen en deskundigheid voorhanden.

Bekijk de brochure van het Nederlands Expertisecentrum Biomassavergassing

Bij warmtekrachtkoppeling worden - vaak met behulp van gas - warmte en elektriciteit tegelijkertijd opgewekt. Dit levert energiebesparingen op in huishoudens, glastuinbouw en industrie. ECN stond aan de wieg van kleinschalige wkk-systemen en adviseert overheden en bedrijven.

Lees een recente beleidsanalyse over wkk en warmtepomptechnologieën

Schaliegas is een onconventioneel gas, dat kan worden gewonnen uit leisteenlagen. Is het veilig om schaliegas te winnen? Is het nodig? ECN brengt de relevante factoren in kaart om tot een weloverwogen keuze te komen.

Bekijk een presentatie over schaliegas van Jeroen de Joode

Nederland wil het middelpunt (gasrotonde) worden van toekomstige gasstromen in Europa. Dat kan dankzij onze gunstige geografische positie en grote/sterke gasexpertise. ECN zit aan tafel met het ministerie om de infrastructuur door te rekenen die deze ambitie vereist.

In de toekomst zal traditioneel aardgas vermengd worden met nieuwe gassoorten, die andere chemische eigenschappen hebben. Welke eisen stelt dit aan technologie, infrastructuur en gebruik? ECN exploreert dit samen met anderen in het onderzoeksprogramma Energy Delta Gas Research.

Bekijk de website van het programma