Innoveren als vrienden

ECN neemt deel aan het netwerk  ISPT, waarin bedrijven en kennisinstellingen zich inzetten voor verduurzaming van de procestechnologie. Alle deelnemers leggen tevoren geld in en bepalen dan samen welke problemen ze willen oplossen. Door deze aanpak ligt de focus op het resultaat en niet op commerciële belangen. Er ontstaat een open, bijna vriendschappelijke menwerking die heel effectief is.

Tjeerd Jongsma, directeur ISPT:

‘Binnen ISPT geven we concreet inhoud aan het begrip Open Innovatie. Industrieën uit verschillende sectoren blijken met dezelfde vragen te zitten. Yoghurt kun je eten en olie niet, maar fysisch-chemisch verlopen processen in de zuivelindustrie en de petrochemie op dezelfde manier. Als het gaat om verduurzaming op de lange termijn hebben we grofweg dezelfde doelen.

ECN zie ik als een zeer waardevolle partner in ons netwerk. De industrie geeft aan welke richting we uit gaan.  Staat die eenmaal vast, dan draagt ECN een reeks aan mogelijke oplossingen en ideeën aan, gebaseerd op de allernieuwste inzichten. Het is een excellente kennisbron op het gebied van warmtehuishouding, scheidingstechnologie en in toenemende mate bioraffinage. Open, actief en werkend vanuit een duidelijke visie.

Zeker heeft onze samenwerking al concrete producten opgeleverd, zoals het HybSi-membraan. Maar minstens zo belangrijk vind ik dat ISPT een actieve gemeenschap is, waarin mensen vanuit een gedeeld belang intensief met elkaar communiceren. Er worden nieuwe deals gesloten en er  komen opdrachten los uit binnen- en buitenland. Zo wordt onze gezamenlijke Nederlandse kennis geoperationaliseerd.’

Peter Alderliesten, ECN (Energy Efficiency in de Industrie):          

‘ISPT biedt een platform waar kennisvraag en -aanbod bij elkaar komen. Voor ECN is dit een uitgelezen kans om in contact te komen met nieuwe partners. De universiteiten bieden ons toegang tot de nieuwste ideeën, die we verder uitwerken samen met bedrijven. Zo kunnen we wetenschap en toepassing bij elkaar brengen en technologieën ontwikkelen die de procesindustrie echt zuiniger en duurzamer maken. Dat vereist een open en flexibele instelling: we kunnen niet rechtlijnig ons eigen programma draaien, maar moeten steeds weer terug aan tafel.  Zo’n tafel  waaraan je elkaar regelmatig tegenkomt, is de enige manier om open innovatie echt gestalte te geven.’

Bezoek de website van ISPT, het Institute for Sustainable Process Technology.