Wim Sinke ziet hoofdrol weggelegd voor zonne-energie als duurzame bron

Friday March 18, 2016 13:27

Sinke deelde deze visie in de rede die hij uitsprak bij zijn aanvaarding van het ambt van hoogleraar Photovoltaic Energy Conversion aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam op donderdag 4 februari 2016.

“Zonne-energie in de vorm van zonnestroom, zonnewarmte en zonnebrandstoffen zal een belangrijke of zelfs een hoofdrol kunnen spelen in het totale pakket van duurzame bronnen,” aldus Wim Sinke. 

U kunt de volledige rede 'Van toekomstdroom naar terawatts - Wetenschap en technologie voor de eeuw van de zon' op onze website lezen.

Meer informatie?
ECN schreef al eerder over de visie van Wim Sinke op de toekomst van zonne-energie.

Category: Solar Energy, Corporate