Solliance en imec bundelen hun R&D in dunne-film zonnecellen

Monday September 5, 2011 11:14

Imec en Solliance kondigen vandaag de toetreding van imec tot Solliance aan. Imec zal zijn R&D-activiteiten op het gebied van dunne-film zonnecellen (PV) integreren met die van Solliance. Deze wil zich, met imec als partner, verder ontwikkelen tot hoogwaardige R&D-cluster in dunne-film PV. De bekendmaking zal feestelijk worden gevierd op de jaarlijkse receptie van imec op de PV-SEC in Hamburg op 7 september in hal B4G, stand C11, om 16.30 uur.

Solliance is een samenwerkingsverband van R&D-instellingen op het gebied van dunne-film zonnecellen, dat nauwe betrekkingen onderhoudt met de industrie. Solliance richt zich vooral op drie belangrijke dunne-film technologieën: dunne-film Si, alternatieven voor CIGS, en organische zonnecellen (OPV). Solliance concentreert zich ook op generieke technologieën die voor elke dunne-film PV-industrie van levensbelang zijn.

Luc Van den hove, algemeen directeur van imec, verwoordt het belang van deze samenwerking als volgt: “Door de krachten te bundelen in Solliance creëren we de focus en kritische massa die nodig zijn voor een wereldspeler op het gebied van dunne-film PV.” En volgens Hein Willems, directeur van Solliance: “Door de toetreding van imec als vijfde lid omvat onze R&D nu het gehele veld, van fundamenteel materiaalonderzoek tot de meest intelligente productietechnologieën.” Imec heeft zijn sporen vooral verdiend op het gebied van nano-elektronica, en heeft in dunne-film PV hoogwaardige onderzoeksgroepen gericht op CIGS-verwante en OPV-technologie. Imec zal zijn dunne-film onderzoek voortzetten in het Solliance-verband.

De ambitie van Solliance is het versterken van de driehoek Eindhoven-Leuven-Aken (ELAT-regio) als wereldspeler in dunne-film PV. Solliance brengt nu synergie aan tussen meer dan 250 onderzoekers met dit gemeenschappelijke doel. Solliance wil deze ambitie verwezenlijken door gemeenschappelijk gebruik van state-of-the-art infrastructuur, wederzijdse afstemming van onderzoekprogramma’s, en nauwe samenwerking met het zonne-energie-bedrijfsleven. Solliance wordt onder meer gefinancierd door de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

Voor meer info: www.solliance.eu

Solliance partners
ECN, Nederlands topinstituut op het gebied van energietechnologie, zeer succesvol in de ontwikkeling van kristallijne PV-technologie, verhuist zijn gehele dunne-film onderzoeksgroep naar Eindhoven.
Voor meer info: www.ecn.nl

Imec, wereldspeler op het gebied van nano-elektronisch onderzoek, met hoofdvestiging in Vlaanderen, participeert met zijn CIGS- en OPV-onderzoeksgroepen.
Voor meer info: www.imec.be

TNO, het belangrijkste Nederlandse instituut voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en sterk in generieke technologieën, heeft al zijn werk aan zonnecellen ingebracht in Solliance-verband.
Voor meer info: www.tno.nl

Holst Centre, een gemeenschappelijk initiatief van imec en TNO, is toegetreden tot Solliance met nadruk op roll-to-roll productietechnologie, vooral op het gebied van OPV op flexibele ondergrond.
Voor meer info: www.holstcentre.com

TU/e, Technische Universiteit Eindhoven, neemt deel met zijn onderzoeksgroepen Molecular Materials & Nanosystems, en Plasma & Materials Processing.
Voor meer info: www.tue.nl

Solliance wordt door de Nederlandse provincie Noord-Brabant ondersteund met een bedrag van € 28 miljoen. Met deze bijdrage wordt in Eindhoven een groot gemeenschappelijk laboratorium gebouwd, in aanvulling op de installaties van elk van de leden die ook beschikbaar zijn voor de anderen.

Over imec
Imec is toonaangevend ter wereld in nano-elektronisch onderzoek, mogelijk gemaakt door de innovatiekracht van zijn wereldwijde samenwerking met instituten en bedrijven op het gebied van ICT, gezondheidszorg en energie. Imec legt zich toe op direct toepasbare technologische oplossingen. Bij imec werkt internationaal toptalent; de medewerkers zijn toegewijd aan het bijdragen aan een beter leven in een duurzame maatschappij. Imec heeft zijn hoofdkantoor in Leuven, en heeft verder vestigingen in België, Nederland, Taiwan, de Verenigde Staten, China, India en Japan. Bij imec werken 1.900 personen waarvan meer dan 500 op basis van uitwisseling met de industrie en onderzoeksinstellingen. In 2010 bedroeg de omzet van imec € 285 miljoen. Voor verdere info: www.imec.be.

Category: Corporate, Solar Energy