Slimme materiaalkeuze voorkomt falen

Monday December 15, 2014 09:21

Goedkoop in ontwerp en productie, maar door schade duur tijdens bedrijf

Tijdens de Constructeursdag 2014 in november jl. heeft Erik Schuring, expert materiaalkunde bij ECN, een lezing gegeven over het belang van de materiaalkeuze voor ontwerp en functionaliteit. Bekijk de presentatie 'Your design is as good as your materials selection' op onze website.

Materiaal en ontwerp gaan hand in hand
De derde editie van de Constructeursdag stond in het thema van ‘Out of the box ontwerpen – Ontwerpen en maakbaarheid.’ Schuring licht toe dat ontwerpers bij een ontwerp materiaal selecteren aan de hand van tabellen met materiaaleigenschappen. In de praktijk kan een systeem van materiaal, milieu en gebruikscondities zich echter anders gedragen dan de tabellen voorspellen. Schuring pleit dan ook voor een integrale beschouwing van ontwerp en materiaal, om problemen als stilstand door schade te voorkomen. Over de gehele levensduur beschouwd, vertalen eventuele hogere ontwerp- en materiaalkosten zich in een lagere Total Cost of Ownership.

Veel interesse voor materiaalkundig advies
Er bleek veel interesse voor deze boodschap. Schuring kan de interesse wel verklaren: “Materiaalkunde is als aparte discipline in Nederland wat op de achtergrond geraakt, het is ondergeschoven bij bijvoorbeeld werktuigbouwkunde. In de praktijk blijkt het echter een vak apart. Vandaar de interesse in expertise over schade, corrosie en andere materiaalkundige problemen.” Download de presentatie 'Your design is as good as your materials selection' van Schuring.

ECN Engineering: de andere kant van het verhaal
Recent gaf Hans Kooter, Senior Manager Engineering bij ECN, op de Precisiebeurs een lezing waarin hij aangeeft hoe de engineers bij ECN materiaal en ontwerp integraal benaderen. Download de presentatie 'Does proces engineering apply to the precision industry?'.

Meer informatie
Binnen ECN is veel materiaalkundige kennis aanwezig, mede doordat binnen ECN vaak de grenzen van materialen worden opgezocht. Dankzij deze kennis kan onnodig falen worden voorkomen. Op het gebied van engineering en realisatie ligt de kracht van ECN in complexe, niet-standaard vraagstukken. Wij hebben zeer ruime ervaring met ontwerpen en realiseren voor extreme condities (druk, temperatuur, chemie).

Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van materialen, testen en analyses op de expertisepagina Engineering en Materialen of neem contact met ons op.

Category: Corporate, Engineering & materials