Praktische informatie op maat kan impact energielabel vergroten

Wednesday January 18, 2012 16:01

De huidige invloed van het energielabel bij aankoop- en renovatiebeslissingen van woningeigenaren blijkt beperkt. Maar meer maatwerk kan de invloed van energielabels vergroten. Huishoudens willen graag praktische informatie op maat over energiebesparing in hun eigen woning. Dit blijkt uit een, door ECN geleid, Europees onderzoek. In 10 landen is met enquêtes en interviews onderzocht wat de invloed van het energielabel voor woningen is op de beslissingen van woningeigenaren.

Energielabel speelt beperkte rol bij aankoop en verbetering van woning
Het energielabel speelt bij de aankoop van een woning maar een heel beperkte rol. Hoewel officieel verplicht bij verkoop van een woning, hebben in Nederland de meeste verkopers geen label laten opstellen. Wanneer dit wel het geval is wordt het label vaak pas overhandigd bij het tekenen van het contract. De invloed van het energielabel kan verbeteren als al in woningadvertenties zichtbaar is welk energielabel een woning heeft. Europese wetgeving om dit te regelen ligt nu ter goedkeuring bij de Tweede Kamer.

De invloed van energielabels lijkt groter bij woningverbeteringen. Mensen herinneren zich lang niet alle informatie op het label,  maar woningeigenaren die bewuster zijn van de aanbevelingen op het label blijken ook daadwerkelijk vaker energiebesparende maatregelen te hebben getroffen in hun woning.  

Nederlander vindt energielasten minder belangrijk Nederlandse huishoudens vinden energielasten minder belangrijk bij de aankoop van een woning dan huishoudens in Duitsland, Denemarken, Engeland en Finland, hoewel de energielasten in die landen vergelijkbaar zijn met Nederland. 44% van de ondervraagde Nederlanders vindt dit belangrijk tegenover gemiddeld 60% in de andere landen. In alle onderzochte landen geldt overigens dat bij de keuze van een woning uiteindelijk prijs, locatie en grootte doorslaggevend zijn.

In Nederland minder vertrouwen in energielabel dan in andere landen
Dat de energielabels  in Nederland direct bij de invoering negatief in het nieuws zijn gekomen, lijkt het vertrouwen in het label geen goed te hebben gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 31% van de ondervraagde Nederlandse woningeigenaren het energielabel een betrouwbare bron van informatie vindt. In andere landen zoals Denemarken is dit meer dan 50%. Zowel in Nederland als in andere landen worden vrienden en familie gezien als de meest betrouwbare bron van informatie over energiebesparing.

Praktische informatie over financiering en professionals nodig
Zowel het vertrouwen als het gebruik van het energielabel kan toenemen als de informatie op het label meer is toegesneden op de individuele wensen van een woningeigenaar. Gebruikers van het label willen graag betrouwbare informatie over de kosten van energie en de besparingen die mogelijk zijn in hun woning. In plaats van gemiddelde theoretische waarden zou de informatie op het label moeten aansluiten bij de werkelijke energierekening van het huishouden. Verder willen woningeigenaren praktische informatie over waar en wie besparende maatregelen kan aanbrengen en over subsidieregelingen. In Nederland komt steeds meer informatie op maat beschikbaar. Koppelen van het energielabel aan informatie op de website van Meer met Minder, Agentschap NL en Milieucentraal zou  huishoudens verder op weg kunnen helpen naar het nemen van energiebesparende maatregelen.

Energielabel
Het energielabel is tussen 2006 en 2009 in alle landen van de Europese Unie ingevoerd om bij verkoop of verhuur van gebouwen zowel kopers als nieuwe huurders te informeren over het energiegebruik in de woning en over mogelijkheden om energie te besparen.

Meer info:
www.ideal-epbd.eu

Key findings & recommendations:
http://www.ecn.nl/publicaties/ECN-O--11-083 

http://www.ideal-epbd.eu/download/pap/Final_WP6_report_findings_recommendations.pdf

 

Category: Corporate, Policy Studies