Perslunch over "feiten en fabels over bio-energie"

Wednesday September 24, 2014 12:20

Op woensdag 1 oktober organiseert ECN een perslunch “Feiten en fabels over bio-energie” voor vertegenwoordigers van de media. Steeds vaker laten voor- en tegenstanders zich uit over van het gebruik van biomassa in een biobased economy. De vraag is echter niet óf we in de toekomst biomassa gebruiken, maar hoe.

Het is hoog tijd dat de discussie de juiste en wending neemt. Daarom wordt tijdens deze lunch, aan de hand van stellingen, besproken wat de toekomst is van biomassagebruik in Nederland en in het bijzonder de rol voor bio-energie.

De perslunch bespreekt onder meer de volgende stellingen:

  • Bio-energie is onmisbaar voor onze duurzame energie voorziening - en klimaatambities
  • Combinatie van bio-energie en benutting van het moleculaire kapitaal in de biomassa voor chemie en materialen levert aantrekkelijke business case
  • De biobased economy dreigt te worden opgehouden door misverstanden en angsten

Sprekers
Jaap Kiel - Program Development Manager Biomass bij ECN en part-time professor Thermal conversion of biomass aan de TUDelft.

André Faaij – Academic Director van de Energy Academy Europe en Distinguished Professor Energy System Analysis.

De perslunch
ECN organiseert een reeks kernachtige lunchpresentaties voor vertegenwoordigers van de media. Tijdens deze lunches behandelt ECN de achtergronden bij het energie- en klimaatnieuws. Doel: in korte tijd meer inzicht voor journalisten in complexe korte- en lange-termijnontwikkelingen.

Interesse
Geïnteresseerde mediavertegenwoordigers kunnen contact opnemen met Maarten Lemmers, ECN Marketing & Communicatie.

Category: Corporate, Biomass