Perslunch ECN over duurzaam Nederland in 2050

Wednesday February 22, 2012 14:38

Tijdens de perslunch op dinsdag 28 februari schetst ECN de grote lijnen in de complexe materie van de toekomst van de Nederlandse energiehuishouding.

De energiewereld verandert in rap tempo. Niet alleen op mondiaal niveau, maar ook in Nederland. Waar gaat het heen? Hoe ziet het eruit in 2050? Welk beleid ligt voor de hand om toch al in te zetten ondanks de complexiteit van dit vraagstuk, en de grote onzekerheden? Vele visies, soms gekleurd door onderliggende belangen, geven een blik op de toekomst. Er is echter geen eenduidig verhaal. Eén ding is wel zeker, Nederland kan niet lang meer achterblijven met het ontwikkelen van een bestendig duurzaam energiebeleid.

De presentatie wordt voorafgegaan door een korte inleiding van Paul Korting , CEO van ECN. Er is ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen.  

ECN organiseert met regelmaat een reeks kernachtige lunchpresentaties voor vertegenwoordigers van de media. Tijdens deze lunches behandelt ECN de achtergronden bij het energie- en klimaatnieuws. Doel: in korte tijd meer inzicht voor journalisten in complexe korte- en lange-termijnontwikkelingen.

Geïnteresseerde mediavertegenwoordigers kunnen contact opnemen met persvoorlichter Florentine de Maar via telefoon: 0224-564050 of mail: demaar@remove-this-part-ecn.nl.

 

Category: Corporate, Policy Studies