Hoe krijgt grootschalige zon-PV op een mooie manier plek in onze leefomgeving?

Wednesday February 14, 2018 15:29

Nederland staat aan de vooravond van grootschalige implementatie van duurzame energie. Zonne-energie speelt hierin een grote rol , wat betekent dat we, naast de integratie in de gebouwde omgeving ook veel meer zonneparken en –panelen zullen gaan zien in ons landschap. Naast rendement worden ook aspecten als "beleving", "natuurwaarde" en "biodiversiteit" steeds belangrijker in het ontwerpen van zonneparken. 

Begin februari heeft ECN een groep betrokkenen bij zonne-energie vanuit verschillende achtergronden en motivaties bij elkaar gebracht om te praten over dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst is gekeken wat er nodig is om toekomstige zonneparken zo te ontwerpen dat deze, naast de positieve bijdrage aan de verduurzaming van ons energiesysteem, ook een positieve impact hebben op ons landschap. Welke kennis en ontwikkeling is er nodig om een esthetisch alternatief te kunnen bieden voor saaie "blauwe" velden en zonneparken zelfs te kunnen gebruiken om extra recreatie en/of natuurwaarde te creëren?  

ECN definieert aan de hand van deze bijeenkomst samen met onderstaande partijen vervolgacties en projecten. We hopen binnenkort antwoord te kunnen geven op vragen zoals:  

  • Kunnen we zonneparken inzetten om biodiversiteit te verbeteren?
  • Kunnen zonneparken dienen als natuurverbindingszone?
  • Kunnen zonneparken ook mooi zijn?
  • Hoe combineren we zonne-energie en recreatie?
  • Wat is het optimale ontwerp van een zonnepark met het oog op energie opbrengst, maximale natuur en recreatiewaarde?
  • Wat zijn do's en don'ts bij het ontwerpen van een zonnepark?

Betrokken zijn: Anteagroup, a.s.r., Cascade Zandgrind, Design Innovation Group, ECN, Engie, Enterthemothership, IZZY Projects, Prorail, PWN, RHDHV, ROM3D, Rijkswaterstaat, Vlinderstichting, VU Amsterdam, Wageningen Environmental Research, WUR Landschapsarchitectuur.

Wilt u meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met Martine Uyterlinde via ons online contactformulier.

Category: Corporate, Solar Energy, Wind Energy