ECN presenteert state of the art n-type PV-cellen op de grootste markt ter wereld: China.

Wednesday January 2, 2013 13:49

ECN is voorloper op het gebied van zonne-energietechnologie en promoot samen met Nederlandse bedrijven zoals Tempress, Levitech en Eurotron, state of the art technologie en procesapparatuur voor hoog rendement zonnecellen en modules. De onlangs gehouden zonne-energie conferentie in China bood hiervoor een uitstekend platform.

De PV markt wordt gedomineerd door zonnepanelen gebaseerd op p-type silicium. Een tweede techniek, het n-type silicium is minder ontwikkeld. N-type silicium wordt door de veel betere elektrische eigenschappen algemeen beschouwd als de toekomst voor de PV industrie. Deze toekomstige techniek werd aan de Chinese PV markt gepresenteerd door ECN in samenwerking met diverse Europese bedrijven en instituten. China is de grootste PV markt  en is daarmee voor ECN en haar partners de belangrijkste markt voor transfer van nieuwe technologieën. Dit is een doorbraak met groot potentieel.

Voet aan de grond
ECN was medeorganisator van deze Chinese zonne-energie conferentie en hield een speciale eendaagse workshop over de door haar ontwikkelde n-type cel- en module-technologie.  
China is de grootste exporteur van zonnepanelen naar Europa en de Verenigde Staten. 
Ondanks de  vaak als ‘gesloten’ beschouwde Chinese markt,  zijn er  inmiddels Europese organisaties die er voet aan de grond krijgen. ECN is hiervan een voorbeeld, het exporteert samen met Europese bedrijven nieuwe duurzame technologie naar het verre Oosten.  

De driedaagse conferentie “China solar grade silicon and photovoltaic power generation conference” (CSPV) werd georganiseerd in samenwerking met China Renewable Energy Association, Zhejiang University, de Zhongshan University en de Shanghai Solar Association. Prominenten uit de Chinese industrie zoals SunTech, JA Solar en LDK  en universiteiten waren hierbij van de partij. Vele organisaties hebben naar aanleiding van het congres ECN en haar partners benaderd om te kijken naar mogelijkheden voor nadere samenwerking.

Meer informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:

Dr. Ye Zhang, Consultant Technology Transfer and Business Developer, via telefoon: +31 224 564045 of +31 6 10147741 of per e-mail: zhang@remove-this-part-ecn.nl.

Category: Corporate, Solar Energy