ECN constateert geen belangenverstrengeling in de zaak van de heer Stam

Tuesday February 9, 2016 11:36

Berichtgeving in de media over privé exploitatie van de heer Stam van een aantal windmolens heeft geleid tot een intern onderzoek naar deze zaak. Ook zijn processen die bij ECN worden gebruikt rond het melden, toetsen en vastleggen van nevenwerkzaamheden onder de loep genomen. ECN  constateert op basis van het onderzoek dat er geen sprake was van voorkennis of belangenverstrengeling in de zaak van de heer Stam. De heer Stam heeft gedurende zijn tijd bij ECN en ECN Wind Turbinetestsite Wieringermeer (EWTW) geen voorkennis gehad die hij heeft gebruikt voor persoonlijk financieel gewin ten behoeve van de privé exploitatie van windmolens. De heer Stam was niet werkzaam bij het onderdeel van ECN dat verantwoordelijk is voor beleidsadvies en –onderzoek (ECN Beleidsstudies).

ECN kent sinds lange tijd een procedure voor nevenwerkzaamheden. Het onderzoek wijst uit dat de procedure voor melding van nevenwerkzaamheden door werknemers werkt en dat meldingen in het systeem worden gezet en daar zijn terug te vinden. Borging en toetsingscriteria verdienen wel aanscherping. Verder constateert ECN naar aanleiding van het onderzoek dat de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan en dat dit onwenselijk is. ECN heeft inmiddels het borgingsproces versterkt door in het jaarlijkse beoordelings- en functioneringsproces vragen op te nemen over veranderingen in nevenwerkzaamheden. De toetsingscriteria zullen op korte termijn worden aangescherpt waarbij ook wordt gekeken naar mogelijke schijn van belangenverstrengeling.

Category: Corporate