Duurzame akkerbouw op zee stap dichterbij

Wednesday April 12, 2017 16:30

ECN, in samenwerking met Wageningen Research en Deltares, stelde vorig jaar vast dat zeewierteelt op zee een kansrijke toekomst heeft.

Eind 2016 zijn daarom twee teeltmodules te water gelaten, vijftien kilometer uit de kust van Scheveningen. Inmiddels is de eerste oogst aan wal gebracht voor nader onderzoek. Deze demonstratie is een vervolgstap naar de realisatie van duurzame akkerbouw op zee. Het geoogste zeewier gaat naar ondernemers en onderzoekers om de mogelijkheden van het wier te verkennen. Naast de kwaliteit van het zeewier wordt er gekeken naar opschaling en het verdienmodel. 

In het streven naar het inzetten van zeewier als alternatieve bron voor onder andere voedsel en energie, zet ECN zijn kennis in op het gebied van bio-raffinage en –processing. In deze processen worden suikers uit zeewier geïsoleerd. ECN draagt met haar expertise bij aan de verwerking van zeewier tot grondstoffen voor bijvoorbeeld chemicaliën en duurzame brandstoffen.

Inmiddels heeft het Ministerie van Economische Zaken zeewier opgenomen in de Voedselagenda als toekomstige bron van plantaardige eiwitten. Om deze visie verder te brengen investeert het ministerie 5 miljoen euro in een maatschappelijk innovatie programma gericht op de ontwikkeling van zeewier als veilige en duurzame voedselbron voor mens en dier. 

Van de Oosterschelde tot aan de Wadden, langs de hele Nederlandse kust beginnen zeewier-initiatieven. Ze beginnen kleinschalig maar hebben grote ambities. “Onze visie is duurzame zeewierboerderijen tussen offshore windmolenparken als voedsel- en grondstofbron. Nederland is daarbij koploper op het gebied van veredeling, teelt, techniek en verwerking, met de Noordzee als proeftuin.”, schets Koen van Swam, coördinator bij Stichting Noordzeeboerderij dat de teeltmodules heeft uitgezet en geoogst. Naast de teelt van zeewier zijn er commerciële kansen in de offshore sector, verwerkingstechnologie en levensmiddelenhandel. 

Meer informatie en contact
Voor meer informatie over het werk van ECN op het gebied van zeewier kunt u contact opnemen met Jaap van Hal via ons contactformulier.

Category: Corporate, Biomass