Blog CEO Paul Korting: “Veranderingen voor ECN in de lucht in 2016”

Monday February 15, 2016 15:55

Samenwerking, voor mij is dat de sleutel naar de energietransitie. Met wetenschappers, beleidsmakers, commerciële partijen en maatschappelijke groeperingen. In de hele keten van energie en innovatie moeten we de schouders eronder zetten om het tempo van ontwikkeling hoog te houden en draagvlak in de maatschappij te creëren. Door samen te werken in concrete projecten kunnen we kennis, innovatiekracht en investeringen delen. Een mooi voorbeeld vind ik het nieuwe Nationaal Expertisecentrum Biomassavergassing in Alkmaar waar ECN bij betrokken is. Een fysieke ruimte waar diverse partijen onderzoek doen en experimenteren met pilot- en demo-installaties. Of over de grens: sinds 2015 levert ECN een bijdrage in diverse samenwerkingsverbanden om de Chinese milieu- en klimaatproblemen te verminderen.

Energie prominent op de wetenschapsagenda
Wereldwijd staan we voor de onmetelijk grote opgave om de transitie naar duurzame energie gestalte te geven. Dat vraagt - ook in ons land - om investeringen én focus. We kunnen niet achterblijven. Een grote zorg van mij blijft het budget voor (toegepast) onderzoek dat beschikbaar is vanuit de overheid. Als we onze klimaatambities willen waarmaken, dan moeten we investeren in toegepast onderzoek om de kosten van duurzame energie omlaag te brengen. In de slipstream van de internationale klimaatconferentie zien we een initiatief als Mission Innovation opkomen. Maar helaas doet Nederland (nog) niet mee. Innovatie vraagt om kennisontwikkeling tussen alle partijen in de keten. Juist daarom haalt ECN de banden aan met universiteiten. Dat doen we door meer samen te werken in NERA (Netherlands Energy Research Alliance), bijvoorbeeld door gezamenlijk vorm te geven aan een energiethema binnen de Nationale Wetenschapsagenda.

Is er nog toekomst voor ECN?
Die vraag is heel belangrijk dit jaar. Vorig jaar vierden wij samen met velen van u ons 60-jarig jubileum. De grote vraag is: kunnen we het nog 60 jaar volhouden op deze manier? De toegevoegde waarde van ons werk is onomstreden. Maar is de vorm nog van deze tijd? Onze huidige verwevenheid met dochter NRG is voor de toekomst niet langer wenselijk. We werken aan een splitsing van onze organisaties. Daarbij leidt het ministerie van Economische Zaken een studie naar de inrichting van duurzaam energieonderzoek waar wij onze medewerking aan verlenen. Kortom, verandering hangt in de lucht met als constante factor de noodzaak van energieonderzoek in de transitie naar een duurzame energiehuishouding.

PS. Benieuwd naar de impact van ons werk in 2015? Wat denkt u van onze bijdrage aan de Nationale Energieverkenning 2015, zeewier als biobrandstof, de omschakeling naar elektrisch rijden, Energy Train: de revolutie voor energieopslag of een nieuw warmtepompconcept voor de industrie

Category: Corporate