Additive manufacturing populair onderwerp op Materials Beurs

Op 16 en 17 april vond de tweede editie van ‘Materials, engineering & technology’ in Veldhoven plaats. Bezoekers in de stand ECN hadden diverse vragen op het gebied van onze expertise in verbindings-en fabricagetechnieken.

Verbindingstechniek
Het verbinden van materialen en producten kan op verschillende manieren, waarbij ECN over brede expertise beschikt, van lassen tot solderen tot opspuittechnieken. Wilt u meer weten over verbindingstechnieken, lees dan de brochure of neem contact op middels de contactbutton aan de rechterkant op de pagina.

Fabricagetechnologie
Door de brede ervaring met verschillende productietechnieken en -processen en de grote verscheidenheid aan prototyping en testfaciliteiten, kunnen de experts van ECN met meerdere vraagstukken helpen. Zowel de keuze van materiaal als de productiemethode van de materialen kunnen grote invloed op een product of proces hebben.

Lees meer in de brochure of neem contact met ons op middels de contactbutton.

Materiaalkennis als basis voor revolutionaire additive manufacturing
Jan Opschoor, researcher Materials, Testing & Analysis bij ECN, heeft tijdens het evenement een lezing gegeven over additive manufacturing. Tijdens de presentatie ging hij in op de innovatie in vormgevingstechnieken die leidt tot snellere productrealisatie, meer flexibiliteit, kostenbesparingen of simpelweg tot vormen in materialen die voorheen niet eens te produceren waren. Jan Opschoor vertelde hoe ECN met haar kennis van materialen nieuwe vormgevingstechnieken ontwikkelt en is specifiek ingegaan op additive manufacturing van keramische voorwerpen. De presentatie van Jan Opschoor trok veel interesse van de bezoekers en is terug te lezen in het rapport.

ECN trekt ontwikkeling DLP-techniek voor 3D printen door naar metalen
Met Digital Light Processing (DLP) heeft ECN eerder al aangetoond 3D printen te kunnen toepassen op keramische materialen. Nu toont ECN aan dat de DLP-techniek ook toepasbaar is op metalen. Het voordeel van deze technologie is een betere opbouw van het materiaal, dat in tegenstelling tot de reeds bestaande en alom gebruikte 3D technologieen geen gebruik maakt van het smelten van de metalen. Dit resulteert in goed verdichte, homogene en kwalitatief hoogwaardige materialen.

Meer over deze nieuwe ontwikkeling is te lezen in het nieuwsbericht.

Bewezen kennis en ervaring
Op het gebied van testen, analyseren en ontwikkelen van materialen en producten is ECN al partner van de top van het Nederlandse bedrijfsleven. ECN werkt onder meer samen met de lucht- en ruimtevaart, petrochemie, staal- en energiesector.

ECN beschikt daarvoor over multidisciplinaire teams, waarin experts op het gebied van schade- en corrosieonderzoek, materiaalkunde, verbindingstechniek en fabricagetechnologie op verschillende gebieden samenwerken. Verder heeft ECN speciale laboratoria met state of the art apparatuur waar versneld zware omstandigheden gesimuleerd kunnen worden. De experts van ECN kijken naar het ontwerp, de materiaalkeuze, de fabricage en materiaalbewerking en naar het gebruik binnen de bedrijven. Na het achterhalen van de oorzaak geeft ECN advies over de beste oplossing, verdere optimalisatie van het proces en het voorkomen van falen in de toekomst.

Meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van materialen, testen en analyses vind u op onze expertisepagina en in onze brochures:
schadeonderzoek
corrosieonderzoek
materiaalkunde
engineering & realisatie