ECN brengt technologische innovatie bij bedrijven in regio Rotterdam

De procesindustrie heeft veel energie  - zo’n  600 Petajoule warmte – nodig. Bij ECN zijn diverse technologieën ontwikkeld die dit warmtegebruik sterk kunnen terugdringen. Op de Marktplaats Energie-Efficiency in Rotterdam bij Plant One presenteert ECN de thermo-akoestische warmtepomp en de revolutionaire  Hybsi®- en Hysep® membraantechnologie.  Beide technologieën leveren een grote  reductie in energiebehoefte voor vele sectoren, van papier tot (fijn)chemie. Hybsi heeft bewezen 20-50% energiereductie te kunnen leveren in vergelijking tot huidige separatie (distillatie) processen. Van een derde innovatie, de HiDiC-distillatietechniek met warmte-integratie, wordt zelfs 50-80% energiereductie verwacht, omgerekend voor Nederland  24 PJ/jaar. Een belangrijke markt ligt hiermee aan de voeten van innovatieve MKB-bedrijven, in samenwerking met kennis- en technologieontwikkelaars als ECN.

HybSi® nanozeef
Met behulp van de HybSi® nanozeef is het mogelijk om diverse industriële oplosmiddelen te zuiveren tegen 20-30% lagere kosten en met een fors hogere energie efficiency door 30-50% besparing op energiegebruik. In dit gepatenteerde HybSi® membraan komen uitstekende prestaties en een ongekende stabiliteit bij elkaar. Belangrijke toepassingsgebieden zijn te vinden in de productie van biobrandstoffen en de scheiding van azeotropische mengsels. In vergelijking met conventionele scheidingstechnieken is het mogelijk om dankzij de toepassing van deze membraantechnologie een substantieel lager energieverbruik en hogere productkwaliteit te bereiken. Door de ongekende stabiliteit onder zure en agressieve omstandigheden bij een hoge temperatuur is het mogelijk om met het HybSi® membraan een revolutionair stap in het gebruik van pervaporatiemembranen te maken.

Hysep-membranen voor efficiëntere waterstofproductie
De innovatieve Hysep-membraantechnologie van ECN voor scheidingsprocessen in waterstofproductie levert meer dan 99% zuivere waterstof tegen 15-35% lagere productiekosten. Deze technologie is toepasbaar voor on-site waterstofproductie, terugwinning van waterstof uit industriële processen en zuivering van waterstof voor industriële processen en voor brandstofceltoepassingen. Er zijn standaard en maatwerk Hysepmodules beschikbaar voor het uitvoeren van testen.

De waterstofinstallatie maakt gebruik van zogenaamde Reformer and Membrane Modules (RMM’s). De membraanscheiding en de reactie zijn met elkaar geïntegreerd. Het voordeel daarvan is een lagere procestemperatuur. In plaats van de 850-900oC die in een gewone installatie nodig is, functioneert het RMM-proces uitstekend bij temperaturen ver onder de 650oC. Deze membranen vormen een nieuwe technologie, gebaseerd op dunne laagjes (‘thin film’) palladium (Pd) op een drager van keramiek.

Uitwisseling vraag en aanbod
Experts van ECN richten zich op technologische innovatie voor:

 • vermindering van het totale energiegebruik in bedrijfsprocessen
 • efficiënt gebruik en inzet van grondstoffen
 • efficiënte scheiding van organische materialen
 • terugdringen van ongewenste bijproducten
 • verbetering van productopbrengst en kwaliteit en
 • een overgang naar groene producten.

ECN kijkt specifiek naar warmte- en procestechnologie:

 • Hergebruik en opslag van restwarmte
 • Scheidingsprocessen
 • Behandelen en opwaarderen van gassen
 • Intensiveren van processen voor bulkchemicaliën
 • Het benutten van CO2

Samenwerking MKB
Voor de implementatie van deze oplossingen werkt ECN samen met leveranciers van grondstoffen, machinefabrikanten, installatiebedrijven en diverse grote eindgebruikers. Er zijn veelbelovende business cases beschikbaar en in ontwikkeling, waarbij het MKB de positie van de procesindustrie in Nederland kan versterken door implementatie van energie-efficiënte technieken.

Meer informatie of afspraak maken?
U kunt de Marktplaats en het Expertisecentrum op afspraak dagelijks bezoeken voor demonstraties van energiebesparende apparatuur en installaties, en voor expertmeetings. Ontwikkelaars en fabrikanten van innovatieve apparatuur en technologie demonstreren innovaties en delen graag hun kennis met industriële bedrijven. Bezoekers krijgen een goed beeld van beschikbare en in ontwikkeling zijnde technologieën op de Marktplaats Energie-Efficiency.

Neem vrijblijvend contact op met Jelle Blekxtoon (blekxtoon@remove-this-part-ecn.nl, 06 1253 1144 ) of Edze Diemer (diemer@remove-this-part-ecn.nl, 06 2423 2047).

Locatie
Marktplaats en Expertisecentrum Energie-Efficiency
Plant One B.V.
Merseyweg 10
3197 KG Botlek-Rotterdam