SDE+ 2018

Evenals in de voorgaande jaren heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) aan ECN en DNV GL advies gevraagd over de hoogte van de basisbedragen in het kader van de SDE+-regeling voor 2018.

Eindadvies

Op 20 november 2017 is het Eindadvies Basisbedragen SDE+ 2018 opgeleverd aan het ministerie van EZ. Gelijk met het uitsturen van de Kamerbrief publiceren ECN en DNV GL het Eindadvies Basisbedragen SDE+2018. ECN en DNV GL lichten in Bijlage D van het advies toe hoe zij met reacties uit de marktconsultaties zijn omgegaan. De toelichting op de correctiebedragen en basisprijzen is te vinden in onderstaande notities:


De berekeningen voor de basisbedragen zijn gemaakt met het Onrendabele-topmodel. Deze kunt u hier downloaden.

Conceptadvies

Op 25 juli 2017 is het ‘Conceptadvies basisbedragen SDE+2018’ opgeleverd. 

In de consultatie van het Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2018 (ECN-E--17-031) zijn vraagtekens geplaatst bij de berekeningswijze van het correctiebedrag voor PV systemen kleiner dan 1 MW. In het Eindadvies SDE+ 2108 zal een nadere toelichting worden gegeven op de uitgevoerde berekeningswijze. Dit laat onverlet dat de binnengekomen consultatiereacties aanleiding kunnen geven om de berekeningswijze te herzien.

 

De berekeningen voor de basisbedragen zijn gemaakt met het onrendabele-top-model (OT-model).

In het consultatiedocument (nota van antwoord) wordt geanonimiseerd aangegeven hoe met de ingezonden reacties uit de marktconsultatie is omgegaan.

Kostenbevindingen

De eerdere consultatieperiode over de kostenbevindingen is inmiddels afgelopen. Op basis van deze bevindingen zijn door het ministerie van Economische Zaken (EZ) uitgangspunten voor de berekeningen van de basisbedragen geformuleerd. De experts van ECN en DNV GL voeren in de komende periode deze berekeningen uit. 

De volgende rapportages hebben betrekking op het kostenonderzoek in de periode tot en met mei 2017:

Notitienummer

Titel

ECN-N--17-016

Impact kostenonderzoek op basisbedragen SDE+ 2018

ECN-N--17-015

Financiering

ECN-N--17-014

Correctiebedragen 2018

ECN-N--17-013

Kostenonderzoek waterkracht SDE+ 2018

ECN-N--17-012

Kostenonderzoek zonne-energie SDE+ 2018

ECN-N--17-011

Kostenonderzoek windenergie SDE+ 2018

ECN-N--17-010

Kostenonderzoek geothermie SDE+ 2018

ECN-N--17-009

Kostenonderzoek verbranding en vergassing van biomassa SDE+ 2018

ECN-N--17-008

Kostenonderzoek vergisting SDE+ 2018


Middels de presentatie Kostenbevindingen t.b.v. advisering over SDE+ 2018  wordt het onderzoek en het proces toegelicht.

 

Vragen?
Indien u vragen heeft, vindt u hier de FAQs over de basisbedragen.
Indien u vragen heeft over de openstelling en uitvoering van de SDE+2018 kunt u zich richten tot RVO.nl.