Hernieuwbare Energie - Projecten

Stimuleringsregeling Duurzame Energie

Achtergrond

ECN Beleidsstudies heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een conceptadvies uitgebracht over de kosten van duurzame elektriciteit voor de bepaling van de basisbedragen van de SDE-regeling.

Meer informatie over de SDE, waaronder de AMvB voor de regeling, is te vinden op de website van SenterNovem.

De berekeningen zijn uitgevoerd met het zogeheten OT (Onrendabele Top) model voor de volgende technologie?n:

Publicaties

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met sde@remove-this-part-ecn.nl