Hernieuwbare Energie - Projecten

Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2008

In het kader van de SDE-regeling van 2008 heeft het Ministerie van Economische Zaken aan ECN advies gevraagd over de basisbedragen voor duurzame elektriciteit en groen gas. Het eindadvies (duurzame elektriciteit en groen gas) is in december 2007 aan het Ministerie aangeboden.

Ten behoeve van het adviseren over de basisbedragen is de markt geconsulteerd over een conceptadvies. De zaken die uit de marktconsultatie naar voren zijn gekomen, met een reactie daarop van ECN/KEMA, zijn vastgelegd in het consultatiedocument.

De berekeningen voor de basisbedragen zijn gemaakt met het OT-model:

Duurzame elektriciteit

Groen gas

Meer informatie over de SDE, waaronder het besluit Stimulering Duurzame Energieproductie en de bijbehorende ministeriele regelingen, is te vinden op de website van SenterNovem.

Voor meer informatie kan ook contact worden opgenomen met sde@remove-this-part-ecn.nl

Zie ook: adviezen over de SDE-regeling van 2010.
Zie ook: adviezen over de SDE-regeling van 2009.