FAQ's Basisbedragen

Wanneer worden de basisbedragen voor de nieuwe regeling bekend?
Dit is aan het ministerie van EZ. Op het moment dat EZ een Kamerbrief uitstuurt naar de Tweede Kamer over de SDE+ (waarschijnlijk in het najaar), wordt het advies van ECN en DNV GL openbaar. Tot het moment van de Kamerbrief doen wij als ECN en DNV GL geen uitspraak over onze bevindingen in ons advies.

Hoe worden inputs uit de marktconsultatie door ECN en DNV GL verwerkt en hoe weet ik hoe mijn inbreng ook is meegenomen?
Gelijktijdig met het eindadvies presenteren ECN en DNV GL ook het ‘Consultatiedocument basisbedragen’ (nota van antwoord), waarin wordt aangegeven hoe in het eindadvies is omgegaan met de consultatiereacties.

Ik wil met mijn project indienen voor de SDE+ en wil meer weten over het indienen van een aanvraag en de openstelling van de regeling?
Voor dit type vragen kunt u terecht bij RVO, zie: www.rvo.nl/sde. RVO houdt zich bezig met de uitvoering van de regeling.
ECN adviseert het ministerie van EZ over de hoogte van de basisbedragen.

Ik mag met mijn project niet indienen voor de SDE+ vanwege bepaalde criteria, waar kan ik dit probleem aankaarten?
Ook voor dit type vragen kunt u terecht bij het ministerie van Economische Zaken en RVO.

Wat is de achterliggende rekenmethode voor de SDE+ basisbedragen (onrendabele top berekening)?
De methodiek van de onrendabele top is beschreven in document dat te downloaden is op:  https://www.ecn.nl/publicaties/ECN-C--03-077 . Het document is in een enkel geval inmiddels wat gedateerd, maar de uitleg van de berekeningssystematiek is voor de SDE+ nog altijd relevant.

Terug naar het overzicht van FAQ’s .