Uitnodiging

Er zijn volop ontwikkelingen bij ECN Nucleair en Duurzaam. In overleg met Marjan van Kampen, burgemeester van de gemeente Schagen, organiseren wij voor regionale volksvertegenwoordigers en bestuurders een bijeenkomst in Petten. Directe aanleiding hiervoor is de aangenomen motie m.b.t. onze organisatie in de Provinciale Staten vergadering op 3 oktober jl.

Onze nucleaire activiteiten staan veelvuldig in de belangstelling; de media volgt ons nauwgezet. Eind december hebben artsen in het NOS journaal kenbaar gemaakt dat zij afhankelijk zijn van ‘Petten’ om kankerpatiënten te kunnen behandelen. Maar ook onderwerpen als de veiligheidscultuur, het historisch radioactief afval, en de krachtenbundeling met TNO kunnen rekenen op structurele media-aandacht.

Deze positieve alsook kritische aandacht in de media heeft wellicht ook geleid tot vragen aan u als volksvertegenwoordiger/bestuurder, vanuit uw directe netwerk of achterban. Wij willen u graag de gelegenheid bieden om een blik binnen de hekken van ons streng beveiligde terrein te werpen. 

U bent van harte welkom op woensdag 10 mei op Westerduinweg 3 in Petten.

Programma

Optioneel middagprogramma:

16.00-17.45

Per bus rondleiding over het terrein met een bezoek aan:
- Regelkamer Hoge Flux Reactor*
- Waste Storage Facility (opslag historisch radioactief afval)*
- Laboratory isotope handling*
*) op basis van beschikbaarheid – beperkt aantal bezoekers

Avondprogramma:

17.45

Aanvang netwerkbuffet

18.30

Welkom door Thomas Martin, CEO Stichting ECN

18.40

Welkomstwoord door Marjan van Kampen, Burgemeester van Schagen

18.45

‘Energie-innovatie en krachtenbundeling’ door Aart van der Pal, COO ECN

19.15

‘NRG en nucleaire geneeskunde’ door Harrie Buurlage, CEO NRG

19.45

Aanvang workshop sessies:
- Borgen veiligheid van huidige en beoogde installatie
- Behoud van kennis en werkgelegenheid voor nucleaire en duurzame activiteiten in Petten
- Verplaatsing historisch radioactief afval naar Borssele
- Leveringszekerheid nucleaire medicijnen, nu en in de toekomst

21.00

Einde programma

Aanmelden

Meld u hier aan!